God se Woord leer ons: “Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop” (Spreuke 3:5, 6). Indien jy egter ag slaan op omstandighede, in plaas van op God, gaan jy probleme ondervind! Jy moet jou oë gerig op God hou.  Jy moet jou na die Here wend. Jy moet God sien en “lewe deur geloof en nie deur sien nie” – 2 Korintiërs 5:7. Toe Moses ‘n moeilike tyd beleef het, het hy “volhard soos iemand wat die onsienlike God sien” – Hebreërs 11:27.


bitterness-can-destroy


Wanneer mense weier om te verander, of by veranderings aan te pas, raak hulle soms gemeen en bitter, omdat hulle nie kan kry wat hulle gehad het nie. Hulle is onwillig om “…dit met blymoedigheid (te) aanvaar” (Hebreërs 10:34), om hul verliese te verwerk en die lesse, wat God vir hulle wil leer, te aanvaar.

Beproewings kan jou verteder of verhard! Dit is hoekom jy ywerig moet waak daarteen dat dit jou verhard en bitter en haatlik maak. Indien jy toelaat dat beproewings jou nederig maak en verteder, sal jy baie gelukkiger wees en die Here se liefde nader en op ‘n nuwe manier ervaar. Indien jy egter, in hoogmoed, jou hart verhard en saam met Invictus sê: “Ek is die kaptein van my lot; ek is die meester van my siel! My kop is bebloed, maar ongeboë”, sal jy jammerlik van koers af raak en ‘n groot teleurstelling vir God wees!

Hoogmoed veroorsaak dat mense bitter word. Dit is as gevolg van hoogmoed wat mense bitter word, in plaas daarvan om toe te gee en te verteder deur hul beproewings. Hoogmoed is wat hulle verhinder om voor die Here te “buig” en hulle volkome aan Hom oor te gee.

Dus is bitterheid ‘n vorm van hoogmoed. Bitter mense voel gewoonlik dat iemand – God of mens – hulle onregverdig behandel het. Hulle is bitter, omdat hulle voel dat hulle beter behandeling verdien. Hulle voel misbruik en mishandel – hulle verdien nie wat hulle ontvang nie.  Hulle voel hulle is beter as dit.

Nog ‘n rede hoekom mense verbitterd raak oor hulle lot in die lewe, is omdat hulle wegkyk van die Here af en na ander mense kyk. “Hulle is dom: hulle meet hulleself aan hulle eie maatstaf en vergelyk hulleself met hulleself.” (2 Korintiërs 10:12).

[shareable]Wanneer jy jouself met ander begin vergelyk, asook hoe die Here jou hanteer in vergelyking met ander, is dit baie maklik vir die vyand om jou te verlei met jaloesie, bitterheid, twyfel, ensovoorts.[/shareable]

Gestel die Here vind dit nodig dat jy ‘n groot opoffering moet maak ten opsigte van jou maat, kinders of posisie, sodat jy kan aanhou groei en vrugbaar wees in Sy diens.

Indien jy onwys is en jou situasie vergelyk met iemand anders, van wie dieselfde opoffering nie verwag word nie, kan jy maklik ontevrede en gegrief voel – “hoekom moes ek alles opoffer en hulle nie?”

Wat mense nie besef wanneer hulle in hierdie strik van vergelyking met ander trap nie, is dat die Here almal van ons verskillend hanteer – wat goed is vir jou, is nie noodwendig goed vir ‘n ander nie. Die Here weet wat die beste vir ons is, daarom gee Hy aan almal wat Hy weet ons nodig het om te groei, asook die spesifieke lesse te leer wat Hy vir ons bepaal het.

Toe die Here aan Petrus gesê het dat hy ‘n martelaarsdood sou sterf, het hy aan Jesus gevra: “Here en wat van hom?” Jesus het hom sagkens tereggewys om nie oor Johannes begaan te wees nie: “As Ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat Ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Volg jy My!” (Johannes 21:22). Hoe die Here ander behandel, is nie jou bekommernis nie – “nie jou saak nie”.

“Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee” (Romeine 14:12). Jou grootste bekommernis behoort nie “maar Here, as U dit alles van my verwag, wat van my broer – wat verwag U van hom?” te wees nie. Jy moet net die Here vertrou en “Jesus volg” en jou beste vir Hom doen. Wanneer jy begin om God se handelings met jou, te vergelyk met Sy handelings met ander, maak jy net die deur oop vir die vyand se gedagtes van ontevredenheid, murmerering, verontwaardiging en bitterheid. Geen wonder die Bybel sê dat sulke vergelykings “dom” is nie.

Party mense se bitterheid het lank tevore reeds begin. Hulle weier om hulself te verootmoedig, oor te gee en te aanvaar wat God in hul lewens probeer doen. Hulle weier ook om te vergewe wat ookal enigiemand aan hulle gedoen het. Daarom begin die klein worteltjie van verontwaardiging, wat lank tevore in hul harte ontkiem het, om welig te groei.  Kort voor lank, word dit ‘n groot boom!

Om hardnekkig te weier om God se handelings in jou lewe te aanvaar, beteken “al julle swaarkry (was) dan verniet” (Galasiërs 3:4). Hoe treurig om deur groot beproewings te gaan en nie God se lesse daaruit te leer nie. Sy Woord sê: “Wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil.

Later lewer dit egter vir dié wat daardeur gevorm is, ‘n goeie vrug: vrede omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God” (Hebreërs 12:11). Ongelukkig lewer almal se beproewings nie die “goeie vrug van vrede” nie. Somtyds eindig hulle met bitterheid, omdat hulle weier om daardeur “gebrei” te word en nie hul les wil leer nie.


Past Jack.