fbpx

Die volle betekenis van vergifnis – Past. Jack Martin

Die primêre Griekse woord vir die woord wat Jesus vir vergifnis gebruik het, is aphiemi, ‘n kombinasie van apo, wat “van” beteken en hiemi, wat “om te stuur” beteken.   Aphiemi word 142 keer in die Nuwe Testament gebruik en die meeste daarvan beskryf dade, anders as vergifnis.  Byvoorbeeld, in Markus 1: 34 staan:  “Hy het baie siekes wat allerhande kwale gehad het, gesond gemaak en baie bose geeste uitgedrywe (aphiemi).”  In die 45 gevalle waar aphiemi  gebruik word om vergifnis te illustreer, word die betekenis van vrylating van iets wat styf vasgehou word, of vasgekeer word, steeds behou.

Oor ‘vergifnis’, sal die humanis sê:  “Jy het regte, eis jou regte op;  neem wraak;  draai jou rug op diegene wat jou seergemaak het; vertroetel die haat wat jy teenoor diegene voel wat jou te na gekom, of leed aangedoen het;  eis alles wat daardie persoon aan jou verskuldig is;  veg om jou selfagting te herwin;  moenie toegee aan die persoon nie…”, ensovoorts.  Die Here sê in Sy Woord:  VERGEWE – sodat  Hy jou kan vergewe;  sodat jy volkome vrede kan ondervind;  sodat jou gebede beantwoord kan word;  sodat ……. en so kan ons aangaan!

VERGIFNIS IS NIE:

 1. Vol voorwaardes nie, bv. “Ek sal jou vergewe as jy verander.” Met ander woorde, vergifnis kan nie deur die ander persoon verdien word nie.
   
 2. ‘n Gevoel nie. Vergifnis is ‘n wilsbesluit – dit is ‘n keuse.  Vergifnis word nie vergesel van ‘n gevoel om te vergewe nie.  Die gevoel is gewoonlik ‘n behoefte om God se gebod te vervul deur te vergewe, volgens Sy Woord.  Die gevoel van volkome vrede volg op algehele vergifnis.
 3. Boekhouding van die verkeerde dade wat gedoen is nie. (1 Korintiërs 13:5).
 4. ‘n Ontkenning dat die situasie bestaan het nie. Baie mense gaan voort met hul lewe asof hulle nooit seergemaak is, of asof geen onreg ooit teenoor hulle gepleeg is nie.  Sulke mense is dikwels verstom oor hoeveel keer hulle op sekere gebeure reageer en dikwels die pyn en trauma, wat ‘n persoon veroorsaak het, herleef.
 5. ‘n Poging om te probeer vergeet van die persoon of die pyn wat hulle veroorsaak het nie. Baie mense beleef depressie as gevolg van “onafgehandelde kwessies”, iets wat nooit onder oë gesien en afgehandel is nie.
 6. Aanvaarding en instemming met iemand se verkeerde gesindheid of dade nie. Dit beteken die direkte teenoorgestelde, naamlik dat jy erken wat gebeur het, erken die pyn wat jy ervaar het en verleen kwytskelding aan die persoon wat daarvoor verantwoordelik is.
 7. Saak van: “Kom ons vergeet die hele aangeleentheid” nie.  Jy sal die hele aangeleentheid systap hierdeur en die hele insident sal aanhou om aan jou te knaag en sodoende ander probleme veroorsaak.
 8. ‘n Besluit om die hele aangeleentheid, asook die blaam, te verduur nie.  Dit bly dan “onafgehandelde kwessies.”
 9. ‘n Strewe daarna om die ander persoon ‘n les te leer nie – dit is die direkte teenoorgestelde.

 

WAT VERGIFNIS WEL IS:

 1. Vergifnis is ‘n wilsbesluitl – jy SAL God se wil uitvoer en sy gebooie gehoorsaam.
 2. Vergifnis bring volkome oorwinning en verlossing en herstel jou verhouding met God en met jou medemens.
 3. Vergifnis bring genesing van innerlike pyn en seerkry, hoewel dit nie waarborg dat jy nie weer sal seerkry nie.
 4. Vergifnis verg moed en krag om deur te voer en is nie bedoel vir swakkelinge nie. Slegs sterk mense kan vergewe.  Sommige mense dink dat diegene wat ander vergewe, swak is, maar dit verg karaktervastheid om te kan vergewe.  ‘n Swak mens verkies meestal om in selfbejammering te versink en geniet die simpatie van ander, onbewus van die skade wat hy homself in die proses
 5. Vergifnis is ‘n openbaring van God se liefde deur ons. 1 Johannes 4:10:  “Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening (die boete-offer) vir ons sondes.

 

Kom ons vergewe soos Hy ons reeds vergewe het, daardeur kan onsself vrykom!

 

%d bloggers like this: