fbpx

Die Belangrikheid van Empatiese Verhoudings.

empathyEmpatie: Die aksie van begrip, bewus wees van, sensitief wees vir en “inleef” in, gevoelens, gedagtes, asook belewenisse van ander, hetsy die verlede of die hede, sonder dat sodanige gevoelens, gedagtes en belewenisse, ten volle kommunikeer word op ‘n objektiewe, duidelike wyse; ook: die vermoë daartoe.  Teenoorgestelde: onsimpatiek.


In alledaagse kommunikasie, is empatie die instrument van hoflikheid. ‘n Poging om ander se verwysingsraamwerk te begryp, toon respek. Empatie speel dus ‘n belangrike rol in die bou van verhoudings.  Dit gee uitdrukking aan die waarde van respek.


Kommunikasievaardighede, soos toegepas in hulpsituasies, loop egter nie noodwendig oor na die gewone sosiale opset van alledaagse lewe nie.


In die alledaagse lewe is dit nie nodig om empatie om te sit in woorde nie. Met genoeg tyd tot hul beskikking, kan mense empatiese verhoudings, waarin begrip op ‘n wye verskeidenheid ryk en subtiele wyses oorgedra word, met mekaar vestig, sonder om noodwendig woorde te gebruik. ‘n Eenvoudige blik oor die lengte van ‘n vertrek, kan ‘n wêreld van begrip oordra, byvoorbeeld wanneer ‘n persoon sy / haar huweliksmaat vasgevang sien in ‘n gesprek met iemand by wie hy of sy nie wil wees nie.

So ‘n blik sê:

“Ek weet jy voel gevange. Ek weet jy wil nie die ander persoon se gevoelens seermaak nie. Ek kan die stryd binne-in jou voel. Ek weet ook dat jy wil hê dat ek jou moet uitred, indien ek dit taktvol kan doen.”


[callout]Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Galasiërs 5:22[/callout]


Erkenning aan Dr. Brene Brown.


Past Jack.

%d bloggers like this: