Die Belangrikheid van Empatiese Verhoudings.

Empatie: Die aksie van begrip, bewus wees van, sensitief wees vir en “inleef” in, gevoelens, gedagtes, asook belewenisse van ander, hetsy die verlede of die hede, sonder dat sodanige gevoelens, gedagtes en belewenisse, ten volle kommunikeer word op ‘n objektiewe, duidelike wyse; ook: die vermoë daartoe.  Teenoorgestelde: onsimpatiek. In alledaagse kommunikasie, is empatie die instrument […]

Suksesvolle verhoudings

DIE TIEN GEBOOIE VAN SUKSESVOLLE INTER-PERSOONLIKE VERHOUDINGS Praat met mense. Glimlag met mense. Luister na mense. Gebruik en onthou mense se name. Wees vriendelik en hulpvaardig. Wees warm en opreg. Toon belangstelling in ander mense. Komplimenteer ander. Besin oor en respekteer mense se gevoelens en menings. Toon begrip en aanvaar mense soos hulle is. ENKELE […]