Die Belangrikheid van Empatiese Verhoudings.

Empatie: Die aksie van begrip, bewus wees van, sensitief wees vir en “inleef” in, gevoelens, gedagtes, asook belewenisse van ander, hetsy die verlede of die hede, sonder dat sodanige gevoelens, gedagtes en belewenisse, ten volle kommunikeer word op ‘n objektiewe, duidelike wyse; ook: die vermoë daartoe.  Teenoorgestelde: onsimpatiek. In alledaagse kommunikasie, is empatie die instrument … Read moreDie Belangrikheid van Empatiese Verhoudings.

Biblical Pastoral Care and Counselling

Biblical pastoral care makes use of a variety of approaches. Despite a basic premise that exists as a result of the Church’s unity in Christ and the acceptance of the Bible as an absolute standard, Biblical Pastoral Caregivers differ in personality, training, experience, the setting in which they operate and the type of clients whom … Read moreBiblical Pastoral Care and Counselling