Types of Counsellors

HPCSA, ASCHP, CCSA and COMENSA. An HPCSA counsellor or psychologist is one that is registered with the Health Professions Council of South Africa. These professionals may have a different type of training or have studied for longer. For example: a psychologist is a mental health professional who has a minimum of a master’s degree in psychology, and […]

Redes waarom mense bitter word.

God se Woord leer ons: “Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop” (Spreuke 3:5, 6). Indien jy egter ag slaan op omstandighede, in plaas van op God, gaan jy probleme ondervind! Jy moet […]

Die Belangrikheid van Empatiese Verhoudings.

Empatie: Die aksie van begrip, bewus wees van, sensitief wees vir en “inleef” in, gevoelens, gedagtes, asook belewenisse van ander, hetsy die verlede of die hede, sonder dat sodanige gevoelens, gedagtes en belewenisse, ten volle kommunikeer word op ‘n objektiewe, duidelike wyse; ook: die vermoë daartoe.  Teenoorgestelde: onsimpatiek. In alledaagse kommunikasie, is empatie die instrument […]

Suksesvolle verhoudings

DIE TIEN GEBOOIE VAN SUKSESVOLLE INTER-PERSOONLIKE VERHOUDINGS Praat met mense. Glimlag met mense. Luister na mense. Gebruik en onthou mense se name. Wees vriendelik en hulpvaardig. Wees warm en opreg. Toon belangstelling in ander mense. Komplimenteer ander. Besin oor en respekteer mense se gevoelens en menings. Toon begrip en aanvaar mense soos hulle is. ENKELE […]

Biblical Pastoral Care and Counselling

Biblical pastoral care makes use of a variety of approaches. Despite a basic premise that exists as a result of the Church’s unity in Christ and the acceptance of the Bible as an absolute standard, Biblical Pastoral Caregivers differ in personality, training, experience, the setting in which they operate and the type of clients whom […]