0001

Filadelfia het ten doel om studente op te lei as Bybelse Pastorale Versorgers (hulpverleners).  Hierdie opleidingis gegrond op Bybelse beginsels.

As deel van ‘n  toonaangewende internasionale bedieningsnetwerk, bemagtig Filadelfia die groter liggaam van Christus, deur middel van toerusting, samewerking en vennootskap, om innerlike genesing van gebroke mense te fasiliteer.

Persone wat deur hul persoonlike oorwinning in Jesus Christus, daartoe geroepe voel om hulp te verleen aan ‘n geestelik-emosioneel afgetakelde wêreld, word deur Filadelfia toegerus om die nodige bystand te verskaf aan individue, groepe, gemeenskappe en binne gemeenteverband.

Filadelfia se unieke model is Skriftuurlik gegrond om die student op te lei in afhanklikheid van die Heilige Gees.

Persone, na toerusting, is goed toegerus om op te tree as fasiliteerders van lewensvaardighede volgens Bybelse standaarde.  As versorgers, mentors en pastorale-werkers,  maak hulle ‘n daadwerklike verskil in kerke en die samelewing in die algemeen. Ervare leiers hou toesig oor ons kursusganger se aktiwiteite en toerusting.

Persone word prakties gelei na ‘n intieme verhouding met Jesus Christus, terwyl hulle leer om Bybelse beginsels toe te pas in die alledaagse lewe.  Hieruit spruit innerlike genesing en vernuwing deur die Heilige Gees, gevolg deur groei in geestelike en emosionele volwassenheid.

Toerusting word in Afrikaans en Engels aangebied wat gerugsteun word deur interaktiewe kontaksessies per jaar.

0002

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0

Start typing and press Enter to search